ongevallenverzekering

Vanaf 0,09 cent per dag verzekerd tegen ongevallen!

Ongevallenverzekering

Wat is een ongevallenverzekering?
Een ongeluk zit in een klein hoekje. U of een van uw gezinsleden kan bijvoorbeeld te maken krijgen met een
verkeersongeluk of ander ongeluk. In ernstige gevallen kan het gebeuren dat u of een van uw gezinsleden komt te overlijden of (blijvend) invalide raakt. Gelukkig komt dit niet vaak voor, maar als het voorkomt gaat het bijna altijd gepaard met hoge kosten. De ongevallenverzekering wordt vaak afgesloten om deze kosten op te vangen.
Een ongevallenverzekering verzekert u (bij blijvende invaliditeit) of uw nabestaanden (in geval van overlijden)
van een vooraf door u zelf gekozen uitkering (hoogte). Een ongevallenverzekering dekt dus niet de kosten van medische behandelingen die nodig zijn na een ongeval. Daarvoor is een ziektekostenverzekering.

Welke risico’s dekt een ongevallenverzekering?

Met een Ongevallenverzekering bent u verzekerd van een uitkering wanneer u als gevolg van een ongeval komt te
overlijden of blijvend invalide raakt. De Ongevallenverzekering is een sommenverzekering, wat betekent dat de
uitkering los staat van de werkelijke schade. Voor beide delen (overlijden en blijvende invaliditeit)
kan je vaak kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Verzekerde bedragen ongevallenverzekering

Het verzekerd bedrag voor blijvende invaliditeit is meestal
fors hoger dan het bedrag bij overlijden. In geval van blijvende invaliditeit van de verzekerde
persoon wordt een percentage van het daarvoor verzekerde bedrag uitgekeerd. Dit percentage ligt vast in de
zogenaamde gliedertax. In geval van overlijden van de verzekerde persoon wordt het daarvoor verzekerde
bedrag volledig uitgekeerd.

Werkgever
Als je in dienst bent van een werkgever dan is er vaak iets geregeld via de CAO, mocht deze er zijn.
Een werkgever is in het kader van goed werkgeverschap trouwens vaak aansprakelijk. Als je in het busje van het werk een ongeval krijgt dan is de werkgever vaak aansprakelijk te stellen. Veel werkgevers zijn hiervoor verzekerd.
Deze aansprakelijkheid voor werkgevers jegens het personeel gaat soms heel ver. Er is veel jurisprudentie over.