aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Particulieren (AVP)
Met een aansprakelijkheidsverzekering, in de volksmond ook wel WA verzekering genoemd biedt dekking bij aansprakelijkheid. Met andere woorden: iemand stelt jou aansprakelijk voor iets wat jij kapot gemaakt hebt bijvoorbeeld.

aansprakelijkheidsverzekering

Voorbeeld:
Je bent op een feestje bij mensen thuis. Doordat je (wellicht) niet meer zo stabiel bent met jouw wandelen loop jij een dure vaas omver. De vaas valt op de grond in stukken.
Natuurlijk is jouw gastheer/gastvrouw daar niet blij mee. De vaas hebben zij gekocht in een speciaal winkeltje voor 500 euro. Uiteraard maak je excuses. Maar excuses zijn vaak dan niet genoeg. Men wil de schade vergoed hebben.
In dat geval zouden ze jou aansprakelijk kunnen stellen voor de door hun geleden schade, de vaas.
Zij besluiten jou verantwoordelijk te houden voor de kapotte vaas.

Schade kan op veel manieren ontstaan. Bijvoorbeeld doordat je per ongeluk spullen van een ander beschadigt. Of als iemand gewond raakt door jouw schuld. Vaak ben jij dan aansprakelijk en schrik niet: een schadeclaim kan hoog oplopen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt de financiële gevolgen hiervan.

KENMERKEN
Een AVP is niet verplicht, maar wel aan te raden. Als jij iets doet waardoor schade ontstaat, kun je namelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Jij draait OP voor de materiële schade (aan spullen), maar ook voor letselschade (aan de gezondheid van mensen). Zeker die letselschade kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.

VOOR WIE EN WAAROM?
Een AVP is er in twee soorten: een alleenstaanden- of een gezinsdekking. Als je een gezinsdekking hebt afgesloten, dan zijn je echtgenoot of geregistreerd partner en je minderjarige kinderen meeverzekerd. Dat is ook zo als je kinderen niet (meer) thuis wonen. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de AVP gezien als onderdeel van het gezin. En zowel bij de alleenstaanden- als bij de gezinspolis zijn logés, personeel en huisdieren meeverzekerd.

LET OP!
De AVP biedt geen dekking voor het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen verband houdt. Daarvoor moet je (wel wettelijk verplichte) Wam-verzekering afsluiten.
Schade die je met opzet veroorzaakt, wordt nooit vergoed.
Het wel of niet hebben van dieren (en het aantal daarvan) en/of (vakantie)huizen beïnvloedt de hoogte van de premie.
Bij een gezinsdekking is de grootte van het gezin niet van invloed op de premie.
Bij sommige verzekeraars kun je kiezen voor een (vrijwillig) eigen risico, zodat je minder premie betaalt.